Mageia CZ&SK wiki

Wiki pro Oficiální české a slovenské stránky komunitní linuxové distribuce Mageia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


6:zdroje

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

6:zdroje [2017/08/11 16:40] (aktuální)
yullaw vytvořeno pro MGA6
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Nastavení softwarových zdrojů (repozitářů) pro Mageiu 6 ======
 +<WRAP round box>
 +[[:​zdroje|{{:​wiki:​icons:​title-media.png?​40 |Nastavení softwarových zdrojů}}]]
 +<WRAP column 85%>
 +**Softwarové zdroje (repozitáře)** jsou povětšinou [[wp>​cs:​ftp|ftp servery]], na kterých jsou uložené balíčky se softwarem, v našem případě se jedná o balíčky pro Mageiu. Tyto repozitáře se nacházejí v různých státech, přičemž repozitáře odpovídajícího názvu obsahují stejné balíčky - češtinu naleznete tedy i ve zdrojích umístěných ve Francii, v Německu či Japonsku.
 +Po nastavení zdrojů si Mageia vybírá repozitáře,​ které jsou nejblíže vašemu umístění,​ pokud však dojde k jejich výpadku, tak se automaticky přepne na další funkční repozitář. Toto nebude fungovat v případě, že si zdroje nastavíte tzv "​[[#​rucni_nastaveni_zdroju_natvrdo|natvrdo]]"​.\\ \\
 +</​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP round todo>
 +Instalujete-li z [[:​6:​instalace:​dvd|Mageia 6 LiveDVD]], všechny zdroje (kromě ''​Tainted Release''​ a ''​Tainted Updates''​ - z licenčních důvodů nejsou aktivovány,​ doporučujeme manuálně aktivovat) budou automaticky přidány a nastaveny po instalaci před prvním spuštění z harddisku.
 +</​WRAP>​
 +
 +Seznam používaných repozitářů naleznete v souboru ''/​var/​cache/​urpmi/​mirrors.cache''​ nebo seznam aktivovaných repozitářů s adresami serveru zobrazíte v [[:​konzole|konzoli]] jako [[:​root|root]] příkazem:
 +
 +[[:​system:​prikazovy_radek|{{:​wiki:​icons:​konzole.png?​40 |Konzole}}]]<​code>​
 +urpmq --list-media active --list-url
 +</​code>​
 +
 +====== Pomocí Ovládacího centra Mageia ======
 +Spusťte [[:​mcc|{{:​wiki:​icons:​drakconf.png?​20|Ovládací centrum Mageia}}]] **Ovládací centrum Mageia**. Pomocí tohoto postupu přidáte pouze oficiální zdroje.
 +Na záložce **Správa softwaru** vyberete položku **Nastavit zdroje softwaru pro instalaci a aktualizaci**.
 +{{popup>:​6:​zdroje:​mageia_6_-_mcc.png?​680|}}
 +
 +==== Automatické přidání zdrojů ====
 +<WRAP round important>​
 +V případě problémů stažení softwarových zdrojů (repozitářů) vyberete položku **Volby** → **Globální nastavení** nastavíte program použitý ke stahování na ''​wget'',​ neboť s programem ''​curl''​ by mohly být problémy, nebo si vyberte [[#​pridani_specifickeho_zdroje|specifický zdroj]].
 +</​WRAP>​
 +
 +V nově otevřeném okně uvidíte vaše nastavené repozitáře,​ pokud jste ještě ze zdrojů neodebrali vaše instalační médium, tak jej zde uvidíte. Máte-li stabilní připojení k internetu, nebudete tyto dva zdroje (DVD) již nadále potřebovat,​ odeberte je (na obrázcích níže jsou zdroje DVD ponechány). Pro přidání oficiálních repozitářů klikněte na tlačítko <​key>​Přidat</​key>:​
 +
 +{{popup>:​4:​zdroje:​mageia_4_-_zdroje_01.png?​680|}}
 +
 +Další nabídku potvrďte kliknutím na tlačítko <​key>​Ano</​key>​. Potom se vám již začnou přidávat softwarové zdroje pro Mageiu:
 +
 +{{popup>:​4:​zdroje:​mageia_4_-_zdroje_02.png?​680|}}
 +
 +\\
 +Po tom, co se ukončí přidávání repozitářů,​ tak můžete v otevřeném okně vidět kromě původních repozitářů (tzn. těch, ze kterých jste prováděli kupříkladu instalaci - CD/DVD) i ty nově přidané:
 +{{popup>:​4:​zdroje:​mageia_4_-_zdroje_03.png?​680|}}
 +
 +<WRAP round important>​
 +  * K bezproblémovému chodu linuxové distribuce Mageia je doporučeno povolit z oficiálních zdrojů pouze zdroje ''​Core Release'',​ ''​Core Updates'',​ ''​Nonfree Release'',​ ''​Nonfree Updates'',​ ''​Tainted Release''​ a ''​Tainted Updates''​. Máte-li však 64bitový systém, musíte také povolit zdroje ''​Core 32bit Release'',​ ''​Core 32bit Updates'',​ ''​Nonfree 32bit Release'',​ ''​Nonfree 32bit Updates'',​ ''​Tainted 32bit Release''​ a ''​Tainted 32bit Updates''​. Ostatní zdroje nepovolujte,​ pokud k tomu nemáte opravdu závažný důvod!
 +  * Poté všechny zdroje zaktualizujte přes **Soubor** → **Aktualizovat** → **Vybrat vše** → **Aktualizovat**
 +</​WRAP>​
 +
 +==== Přidání specifického zdroje ====
 +Pokud máte potíže se zdroji, například rychlost přenosu dat je nízká, zdroj vypadává a nebo je neaktuální (viz. {{:​wiki:​icons:​tools-report-bug.png?​16&​nolink|}}[[http://​forum.mageia.cz/​index.php?​topic=587.msg4678#​msg4678|cs:​ Msg#​4678]]),​ můžete ještě přidat specifické zrcadlo zdroje tak, že přejdete do **Soubor** → **Přidat specifické zrcadlo zdroje**. Pokračujte kliknutím na <​key>​Ano</​key>,​ pokud souhlasíte s připojením na stránky Mageie ke stažení seznamu zrcadel a jste připojeni k internetu. Následně obdržíte okno a poté vyberte bezproblémový zdroj:
 +
 +{{popup>:​4:​zdroje:​mageia_4_-_zdroje_04.png?​680|}}
 +<WRAP clear></​WRAP>​
 +
 +<WRAP round important>​
 +  * K bezproblémovému chodu linuxové distribuce Mageia je doporučeno povolit z oficiálních zdrojů pouze zdroje ''​Core Release'',​ ''​Core Updates'',​ ''​Nonfree Release'',​ ''​Nonfree Updates'',​ ''​Tainted Release''​ a ''​Tainted Updates''​. Máte-li však 64bitový systém, musíte také povolit zdroje ''​Core 32bit Release'',​ ''​Core 32bit Updates'',​ ''​Nonfree 32bit Release'',​ ''​Nonfree 32bit Updates'',​ ''​Tainted 32bit Release''​ a ''​Tainted 32bit Updates''​. Ostatní zdroje nepovolujte,​ pokud k tomu nemáte opravdu závažný důvod!
 +  * Poté všechny zdroje zaktualizujte přes **Soubor** → **Aktualizovat** → **Vybrat vše** → **Aktualizovat**
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP round info>
 +  * Nepoužíváte-li nadále instalační DVD a máte připojení k internetu, deaktivujte nebo smažte zdoje ''​Live Core''​ a ''​Live Nonfree''​.
 +</​WRAP>​
 +====== Ruční nastavení zdrojů "​natvrdo"​ ======
 +<WRAP round important>​
 +Uvedené příkazy zadávejte pouze pokud víte co děláte! Nikdy nezadávejte příkazy pro přidání repozitářů pro jinou architekturu - tímto si totiž můžete velice snadno zničit systém.
 +</​WRAP>​
 +<WRAP round Help>
 +Jaký je rozdíl mezi 32bit a 64bit ? [[wp>​cs:​Procesor#​Podle_d.C3.A9lky_operandu_v_bitech|Wikipedie]]
 +</​WRAP>​
 +
 +==== Mageia 6 - 32bit ====
 +Do [[:​system:​prikazovy_radek|příkazového řádku]] zadejte postupně tyto příkazy:
 +  * přihlaste se jako [[system:​prikazovy_radek:​root|root]]:​
 +
 +[[:​system:​prikazovy_radek|{{:​wiki:​icons:​konzole.png?​40 |Konzole}}]]<​code>​
 +$ su -
 +</​code>​
 +
 +  * <wrap important>​ Druhý příkaz ''​urpmi.removemedia -a''​ odstraní ze systému všechny stávající repozitáře:</​wrap>​
 +
 +[[:​system:​prikazovy_radek|{{:​wiki:​icons:​konzole.png?​40 |Konzole}}]]
 +<​code>​
 +# urpmi.removemedia -a
 +</​code>​
 +
 +  * přidejte zdroje:
 +
 +[[:​system:​prikazovy_radek|{{:​wiki:​icons:​konzole.png?​40 |Konzole}}]]<​code>​
 +# urpmi.addmedia --distrib --mirrorlist http://​mirrors.mageia.org/​api/​mageia.6.i586.list
 +</​code>​
 +
 +==== Mageia 6 - 64bit ====
 +Do [[:​system:​prikazovy_radek|příkazového řádku]] zadejte postupně tyto příkazy:
 +  * přihlaste se jako [[system:​prikazovy_radek:​root|root]]:​
 +
 +[[:​system:​prikazovy_radek|{{:​wiki:​icons:​konzole.png?​40 |Konzole}}]]
 +<​code>​
 +$ su -
 +</​code>​
 +
 +  * <wrap important>​ Druhý příkaz ''​urpmi.removemedia -a''​ odstraní ze systému všechny stávající repozitáře:​ </​wrap>​
 +
 +[[:​system:​prikazovy_radek|{{:​wiki:​icons:​konzole.png?​40 |Konzole}}]]<​code>​
 +# urpmi.removemedia -a
 +</​code>​
 +
 +  * přidejte zdroje:
 +
 +[[:​system:​prikazovy_radek|{{:​wiki:​icons:​konzole.png?​40 |Konzole}}]]<​code>​
 +# urpmi.addmedia --distrib --mirrorlist http://​mirrors.mageia.org/​api/​mageia.6.x86_64.list
 +</​code>​
 +
 +Další řádky postupně přidávají jeden repozitář za druhým, všechny odkazují na dosud celkem spolehlivý francouzský server [[ftp://​ftp.free.fr]]. Adresy serverů si samozřejmě můžete [[#​pridani_specifickeho_zdroje|uzpůsobit]] podle svých potřeb (podle toho, kde se nacházíte a s jakým serverem máte dobré zkušenosti).
 +
 +<WRAP round important>​
 +  * K bezproblémovému chodu linuxové distribuce Mageia je doporučeno povolit z oficiálních zdrojů pouze zdroje ''​Core Release'',​ ''​Core Updates'',​ ''​Nonfree Release'',​ ''​Nonfree Updates'',​ ''​Tainted Release''​ a ''​Tainted Updates''​. Máte-li však 64bitový systém, musíte také povolit zdroje ''​Core 32bit Release'',​ ''​Core 32bit Updates'',​ ''​Nonfree 32bit Release'',​ ''​Nonfree 32bit Updates'',​ ''​Tainted 32bit Release''​ a ''​Tainted 32bit Updates''​. Ostatní zdroje nepovolujte,​ pokud k tomu nemáte opravdu závažný důvod!
 +  * Poté všechny zdroje zaktualizujte přes **Soubor** → **Aktualizovat** → **Vybrat vše** → **Aktualizovat**
 +</​WRAP>​
 +
 +====== Druh repozitářů ======
 +<WRAP round info>
 +Balíčky pro Mageiu jsou ve třech různých repozitářích/​médiích,​ v závislosti na tom, jakou licenci daný balíček používá.
 +
 +Zde je přehled těchto repozitářů:​
 +
 +===== Core repozitáře =====
 +  * Repozitář Core zahrnuje balíčky s programy se svobodným otevřeným zdrojovým kódem, tj. balíčky licencované pod některou svobodnou licencí Open Source. Sada médií Core je přidána jako výchozí a “Core Release” a “Core Updates” jsou povoleny jako výchozí \\
 +
 +===== Nonfree repozitáře =====
 +  * Repozitář Nonfree zahrnuje balíčky, které jsou zadarmo, tj. Mageia je může šířit, ale obsahují programy s uzavřeným zdrojovým kódem (odtud název pro Nonfree); Tento repozitář například zahrnuje soukromé ovladače pro grafické karty [[:​hardware:​graficke_karty:​nvidia|nVidia]] a [[:​hardware:​graficke_karty:​ati|ATI]],​ firmware pro různé [[:​hardware:​wifi|Wi-Fi karty]]… atd. Sada médií ''​Nonfree Release''​ a ''​Nonfree Updates''​ jsou přidána jako výchozí. \\
 +
 +===== Tainted repozitáře =====
 +  * Repozitář Tainted zahrnuje balíčky s různými licencemi, svobodnými,​ i s těmi, které svobodné nejsou, ale hlavním hlediskem pro balíčky v tomto repozitáři je, že se některých světových zemích porušovat patenty a zákony vztahující se k autorskému právu (např. multimediální kodeky nezbytné pro přehrání různých souborů audia/​videa,​ balíčky potřebné pro přehrávání komerčních video DVD… atd.); jako taková je sada médií Tainted přidána jako výchozí, ale ''​Tainted Release''​ a ''​Tainted Updates'',​ ze kterých doporučujeme instalovat, <wrap important>​nejsou povoleny jako výchozí</​wrap>,​ tj. je to věc volby; takže před tím, než balíčky z tohoto repozitáře použijete, nahlédněte do zákonů své země. Repozitář je přidán jen kvůli pohodlí uživatelů. Tento repozitář je pro uživatele Mageie to, co je PLF pro uživatele Mandrivy nebo RPM Fusion pro uživatele Fedory.
 +
 +-----
 +Každý repozitář se dále dělí na:
 +==== Release ====
 +    * Obsahuje balíčky dne vydání.
 +
 +==== Updates ====
 +    * Obsahuje aktualizační balíčky od dne vydání pro zabezpečení a nebo opravy. Každý by měl mít toto médium aktivní a to i při velmi pomalém připojení k internetu. Při přidávání aktualizačního zdroje v konzoli přidejte spínač ''​%%--%%update'',​ aby [[:​system:​prikazovy_radek:​rpm#​urpmiaddmedia|urpmi.addmedia]] odlišil od běžného zdroje.
 +
 +==== Backport ====
 +    * Některé balíčky nových verzí softwaru přeneseny z Cauldronu (vývojářské zdroje).
 +
 +==== Testing ====
 +    * Používá se pro dočasné testování nových aktualizací,​ aby se umožnilo reportérům chyb ověření opravy.
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP round important>​
 +  * K bezproblémovému chodu linuxové distribuce Mageia je doporučeno povolit z oficiálních zdrojů pouze zdroje ''​Core Release'',​ ''​Core Updates'',​ ''​Nonfree Release'',​ ''​Nonfree Updates'',​ ''​Tainted Release''​ a ''​Tainted Updates''​. Máte-li však 64bitový systém, musíte také povolit zdroje ''​Core 32bit Release'',​ ''​Core 32bit Updates'',​ ''​Nonfree 32bit Release'',​ ''​Nonfree 32bit Updates'',​ ''​Tainted 32bit Release''​ a ''​Tainted 32bit Updates''​. Ostatní zdroje nepovolujte,​ pokud k tomu nemáte opravdu závažný důvod!
 +  * Poté všechny zdroje zaktualizujte přes **Soubor** → **Aktualizovat** → **Vybrat vše** → **Aktualizovat**
 +</​WRAP>​
 +
 +====== Neoficiální repozitáře ======
 +<WRAP round info>
 +Tento seznam obsahuje neoficiální repozitáře,​ které obsahují novější verze softwaru než v oficiálních repozitářích a nebo software, který v oficiálních repozitářích není obsažen vůbec.
 +
 +Obecně je doporučeno používat oficiální repozitáře,​ pokud to není možné z nějakého důvodu (potřeba novější/​chybějící software), je lepší použít repozitáře třetích stran, než použít balíček z jiné distribuce nebo kompilace ze zdrojového kódu.
 +</​WRAP>​
 +<WRAP round important>​
 +  * <wrap warning>​Důrazně doporučujeme,​ abyste si nejprve ověřili, zda aplikace je k dispozici v oficiálních repozitářích a je-li, použijte tento balík, i když to není absolutně nejnovější verze aplikace.</​wrap>​
 +  * <wrap warning>​Distribuce Mageia a forum.mageia.cz nebude poskytovat žádnou podporu repozitářů třetích stran (kromě Peťošova repozitáře) !!! V případě problémů se obraťte na autora repozitáře/​baliče</​wrap>​
 +  * <wrap warning>​Přidání neoficiálních repozitářů Mageia a tento návod nezodpovídá za možné problémy softwaru, systému či ztrátě dat! Jen na vlastní riziko!!!</​wrap>​
 +</​WRAP>​
 +
 +===== BlogDrake (Španělsko) =====
 +aktivní zdroje španělských baličů - www.blogdrake.net:​
 +
 +[[:​system:​prikazovy_radek|{{wiki:​icons:​konzole.png?​40 |Konzole}}]]
 +<WRAP column 90%>
 +==== Mageia 6 - 32bit ====
 +<​code>​
 +urpmi.addmedia --wget --distrib http://​ftp.blogdrake.net/​mageia/​mageia6/​i586 ​
 +</​code>​
 +
 +==== Mageia 6 - 64bit ====
 +<​code>​
 +urpmi.addmedia --wget --distrib http://​ftp.blogdrake.net/​mageia/​mageia6/​x86_64/​
 +</​code>​
 +</​WRAP>​
 +<WRAP clear></​WRAP>​
 +
 +===== UnrealNetworks.co.uk (Německo) =====
 +Neoficiální zdroje uživatelů pete910, doctor5000 (oba z [[http://​forums.mageia.org]],​ kde naleznete [[http://​freecadweb.org/​|FreeCAD]],​ [[http://​gts.sourceforge.net/​index.html|GTS]] (3D modelování),​ nové grafické prostředí [[http://​lxqt.org/​|LXQt]],​ ovladače pro Roccat hardware, Java aplikace [[http://​sourceforge.net/​projects/​zipios/​|Zipios++]],​ atd., atd.
 +
 +[[:​system:​prikazovy_radek|{{wiki:​icons:​konzole.png?​40 |Konzole}}]]
 +<WRAP column 90%>
 +
 +==== Mageia 6 - 64bit ====
 +<​code>​
 +# urpmi.addmedia UnrealNetworks_x86_64 http://​mageia.unrealnetworks.co.uk/​mga6/​x86_64/​
 +# urpmi.addmedia UnrealNetworks_noarch http://​mageia.unrealnetworks.co.uk/​mga6/​noarch
 +</​code>​
 +</​WRAP>​
 +<WRAP clear></​WRAP>​
  
6/zdroje.txt · Poslední úprava: 2017/08/11 16:40 autor: yullaw