Mageia CZ&SK wiki

Wiki pro Oficiální české a slovenské stránky komunitní linuxové distribuce Mageia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


4:errata

Instalátor v DVD

 • en: Bug#12549 Někteří uživatelé hlásí neschopnost bootování z DVD, zatímco instalace z USB funguje. Zobrazené zprávy se podobají:
  ISOLINUX 6.02 Mageia ETCDisolinux:Disk error 01, AX=42D1, drive FE
  Zdá se, že je to v souvislosti s AHCI, může pomoci jeho vypnutí. A nebo můžete vyzkoušet upravenou verzi pro staré počítače, kde instalace Mageii 4 může proběhnout bez problému. Zdroj ke stažení pro 32/64bit:http://distrib-coffee.ipsl.jussieu.fr/pub/linux/Mageia/people/tmb/mga4/bugs/12549/DVD-test
  Stáhněte a vypalte si opravnou verzi Mageia 4.1
 • V instalaci nelze připojit souborový systém XFS, protože příkaz mount nemůže rozpoznat parametr acl

Live CD/DVD

 • en: Bug#12328 ISO obrazy s GNOME nerespektují vybrané lokalizační nastavení v režimu Live a použijí en_US pro všechna nastavení.
  Nicméně po instalaci z bootovacího menu nebo plochy je nastavení lokalizace v pořádku.
 • Pro grafické karty nVidia/hardware Sandy Bridge: U Live verze je možná potřeba restartu X serveru, aby se dospělo k výběru jazyka. To jen v případě, když je černá obrazovka, zastavená činnost disků a nezobrazí se GUI okno k výběru jazyka.
  • vyzkoušejte kombinací kláves CTRL+ALT+2xBackspace
  • nebo alternativně:
   • přejděte do jiného tty (klávesami CTRL+ALT+F2, CTRL+ALT+F3 nebo CTRL+ALT+F4 nebo …)
   • přihlaste se jako uživatel live
   • přejděte do su -
   • napište příkaz: ps aux |grep X
   • a ukončete PID, který je zobrazen v druhém sloupci (např.: kill 1234)
 • Pro notebooky ThinkPad R50e (může být shodný s počítačem s grafickou kartou Intel 915): U verze Live přes normální mód nebo bezpečný mód se zobrazí černá obrazovka. Funkční Live desktopové prostředí může být dosaženo tímto:
  • přidání řetězce systemd.unit=multi-user.target do zaváděcích parametrů (po stisknutí kláves F6, Esc, (kurzorová šipka nahoru), přidejte řetězec)
  • v příkazovém řádku zadejte: live
  • pak napište su (potvrďte klávesou Enter)
  • pak napište systemctl start prefdm.service (potvrďte klávesou Enter)
  • po tomto dosáhnete normální obrazovky k nastavení nějakých předvoleb a dostanete se na pracovní plochu. Instalace z plochy funguje správně.
  • Pokud váš systém má potíže při spuštění grafického rozhraní (X), můžete vyzkoušet několik možností jádra:
   • Vyberte volbu Bezpečný systém
   • je známo, že spadne v režimu UEFI, protože přidá xdriver=vesa do zaváděcích parametrů, což znamená: použít grafiku VESA BIOSu. S UEFI, kde není žádná VESA, je namísto toho EFIFB.
   • xdriver=(název ovladače) zkusíme přinutit použití daného ovladače. Například: xdriver=nouveau (svobodný ovladač NVIDIA). Ostatní názvy ovladačů: intel, nvidia (proprietární ovladač NVIDIA), fglrx (proprietární ovladač ATI/AMD), radeon (svobodný ovladač ATI/AMD)
   • rdblacklist=(název ovladače) vyzkoušíme zabránit použití rozhraní X z daného ovladače
   • Zde je kombinace, která funguje pro některé dual-GPU (nVidia Optimus), konfigurací: rdblacklist=nouveau rdblacklist=nvidia xdriver=intel

Instalační problémy

 • Příprava k okamžitému použití UEFI ještě není podporováno, vyžadují ovšem nějaké kroky: en: UEFI How to
 • en: Bug#12362 Legacy GRUB (který je výchozím zavaděčem Mageii) nemůže nabootovat do oddílů / nebo /boot naformátovaných do btrfs a instalátor o tom uživatele neupozorní nebo nabízí oddělený oddíl /boot naformátovaný do ext4.
  Instalací GRUBu2 namísto GRUB nebo vytvoření oddílu /boot naformátovaný do ext4
 • en: Bug#12343 Pokud použijete oddíl /boot na LVM, buďte si jisti, že je vybrán GRUB2 v kroku Souhrn, GRUB jej není schopen rozeznat

Instalace přes Live

 • en: Bug#8953 Někdy se stane, že nainstaluje automatické přihlášení po druhém restartu.

Problémy upgradu

 • Záznamy závažných problémů s povýšením distribuce můžete také nalézt zde: en: [TRACKER]Bug#11979
 • en: Bug#12305 Po povýšení distribuce může spadnout spuštění s chybou: „dracut Warning: /dev/resume does not exist“. To je pravděpodobně způsobeno tím, že změní UUID oddílu swap, kde neumožní volbou resume= při spuštění.
  Jednoduché odstranění této volby vám umožní správné spuštění, poté by mělo být nové UUID oddílu swap zapsáno v /etc/fstab a v konfiguraci zavaděče.
  Tohle také platí pro všechny ostatní souborové systémy/připojná zařízení viz. Boot se nezdaří, pokud existují záznamy o webdav, sshfs ve fstab - nebo se připojí s nesprávným UUID
 • en: Bug#12499 Povýšení distribuce může selhat v důsledku konfliktu balíčků zahrnující task-lxde-minimal a task-lxde.
  Odstraňte balíček task-lxde a zkuste znova upgrade
 • en: Bug#11827 Po upgradu pomocí DVD, můžete obdržet kernel panic, pokud spouštíte z právě nainstalovaného kernelu Mageii 4.
  Výběr posledního kernelu Mageii 3 v zavaděči by mělo fungovat dobře.
 • en: Bug#12316 Během instalace přes DVD v kroku SouhrnFirewall je zobrazen mix starých a nových síťových rozhraní (např. eth0 + enp5s0f0). Po restartu jsou zobrazena jen stará pojmenování, tak jako původně. Viz. zprávy o chybě, kde je podrobnější vysvětlení příčiny.
 • en: Bug#12012 Pokud je /boot na odděleném oddílu, instalátor nezkontroluje, zda je dostatek volného místa v tomto oddílu pro přidaný/é kernel/y.
 • en: Bug#12423 Pokud Mageia 3 používá GRUB2, který byl instalován raději manuálně (s urpmi) než pomocí drakxtools v MCC nebo během počátečního rozložení instalace, pak se po upgradu spuštění nezdaří. Platí to pouze tehdy, pokud je GRUB2 hlavním zavaděčem v MBR spouštěcího disku.
  Použijte MCCZavádění systémuNastavit způsob zavedení systému tak, aby se GRUB2 přednastavil PŘED restartem upgradovaného systému, pak by mělo vše fungovat.
  Alternativa: V Mageii 3 vytvořte soubor /boot/grub2/drakboot.conf obsahující boot=/dev/sda (za předpokladu, že spouštěcí disk je sda) PŘED spuštěním upgradu.
 • en: Bug#12660 Po povýšení z DVD se mohou v některých aplikacích vyskytovat čtverečky namísto textu, konkrétně MCC - Ovládací centrum Mageia. Problém je způsoben prázdným souborem /etc/pango/$(uname -m)/pango.modules.
  Chcete-li to opravit, spusťte pod rootem příkaz: pango-querymodules > /etc/pango/$(uname -m)/pango.modules

Problémy softwaru

Instalace balíčku nebo aktualizace havaruje s hlášením "problém při čtení souboru se syntézou zdroje"

 • en: Bug#14235 Pokud MageiaUpdate, rpmdrake nebo urpmi havaruje při aktualizaci vašeho systému nebo při instalaci nového softwaru s chybovou hláškou „problém při čtení souboru se syntézou zdroje XX“ („problem reading synthesis file of medium XX“), máte poškozen soubor kopie syntézy zrcadel.
  Odeberte všechny zdroje a přidejte novou sadu zdrojů (krom jiných metod), aby jste obdrželi nový opravený soubor syntézy:
# urpmi.removemedia -a && urpmi.addmedia --distrib --mirrorlist

Boot se nezdaří, pokud existují záznamy o webdav, sshfs ve fstab - nebo se připojí s nesprávným UUID

 • Pokud máte záznamy pro WebDAV úložiště nebo jiný netypický síťový filesystém (např. sshfs přes fuse) v /etc/fstab, po aktualizaci vašeho operačního systému může boot havarovat a zobrazit zprávy podobající se následujícím řádkům:
 Dependency failed. Aborted start of Relabel all filesystems, if necessary [ABORT]
 Dependency failed. Aborted start of Mark the need to relabel after reboot [ABORT]
 Dependency failed. Aborted start of Setup links in /boot for running kernel [ABORT]
 Welcome to emergency mode. Use "systemctl default" or ^D to enter default mode.
 Give root password for maintenance (or type Control-D to continue):

Chcete-li se tomuto problému vyhnout, jednoduše zajistěte, aby byly všechny síťové filesystémy pojmenovány s volbou _netdev v souboru fstab.

Kromě toho, jakýkoliv jiný filesystém nevyžadující přihlášení (tzn. ne váš $HOME), měli by jste jej označit s volbou nofail, jinak systém nebude možné úspěšně spustit. Toto nastavení je doporučeno pro všechny souborové systémy/externí zařízení, včetně odkládacího oddílu a oddílu s Windows. To zajistí rychlejší start přihlašovací obrazovky (tzn. před spuštěním sítě a před připojením externích zařízení), jinak nebude zobrazena, dokud se nespustí síť a nepřipojí externí zařízení.

Viz. také en: Bug#10179en: Bug#12305

journalctl

 • Uživatelský přístup k logům systému:
  • Mageia 3: administrátor systému mohl udělit uživatelům přístup k logům systému přidáním do skupiny správců
  • Mageia 4: musíte použít příkaz systemd-journal namísto skupiny správců

Základní systém

Grub2

Podpora v Drakboot je pouze částečná

 • en: Bug#9627 GRUB2 je rozpoznán drakbootem (konfigurační nástroj Mageii použitý v instalátoru a MCC), ale jeho konfigurace je pouze částečná. Například konfigurace zápisů nefunguje. Pokud budete potřebovat další možnosti, je doporučeno použít jednu z nativních metod GRUB2 popsané v /usr/share/doc/grub2/README.Mageia

Možnosti kernelu

 • en: Bug#8540 Stále musí být manuální přidání volby nokmsboot do /etc/default/grub.

Může být přidáno do tohoto řádku: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=„splash quiet vga=792 nokmsboot resume…..
Poznámka: Po změnách v /etc/default/grub spusťte update-grub (nebo update-grub2, který dělá to samé) a vložte heslo roota, pokud je vyžadováno.

Grafické režimy

 • Obdobně v případě potřeby grafické režimy vga=xxx mohou být také přidány ve stejném místě, jak je uvedeno výše.
  Poznámka: Po změnách v /etc/default/grub spusťte update-grub (nebo update-grub2, který dělá to samé) a vložte heslo roota, pokud je vyžadováno.

Chyba rozšířeného podmenu

 • en: Bug#10024 Po aktualizaci kernelu jej není možno z nabídky spustit. Je nepravděpodobné, že tato volba bude zapotřebí, neboť spouští ten samý kernel, jaký je uveden výše. Opraví se to spuštěním update-grub v terminálu.

Multi-boot

 • Pokud se instaluje GRUB2 do oddílu (pro multi-boot) za použití drakboot nebo instalátoru, nic se nezapíše do spouštěcího sektoru oddílu, neboť to není doporučeno z důvodů spolehlivosti související s používáním seznamů bloku. Ty jsou náchylné k přepsání některými systémovými nástroji a dokonce ani možné na některých souborových systémech. Namísto toho kopie kernelu v GRUB2 je zapsána v /boot/grub2/i386-pc/core.img a ta může být spuštěna buď z GRUB a nebo GRUB2 použita ve vyhrazeném hlavním zavaděči či v jiném systému.

Vhodným zápisem v menu.lst pro GRUB pro nabootování Mageii používající GRUB2, jenž je nainstalován na oddílu sda7 bude:

title Mageia 4 on sda7
root (hd0,6)
kernel /boot/grub2/i386-PC/core.img

Zápis do ručně vytvořeného /boot/grub2/grub.cfg (pro vyhrazený hlavní zavaděč) nebo přidání automaticky vygenerovaného menu pomocí /boot/grub2/custom.cfg bude:

menuentry 'Mageia 4 on sda7' {
root=(hd0,msdos7)
multiboot /boot/grub2/i386-pc/core.img
}

Jestliže je /boot na samostatném oddílu (např. pokud je kořen / naformátovaný v btrfs), pak bude (pokud je /boot na sda6) viz. níže. Všimněte si také změněné cesty pro multiboot:

menuentry 'Mageia-4 (btrfs root)' {
root=(hd0,msdos6)
multiboot /grub2/i386-pc/core.img
}

Hlavní výhodou GRUB2 než GRUB je schopnost využití návěstí disku bez znalosti nespolehlivého přiřazení disku. Je-li kořenový oddíl / pojmenovaný “mageia-4„ (za předpokladu, že /boot není na samostatném oddílu), pak může být použito:

menuentry 'Mageia 4' {
search --no-floppy --label --set=root mageia-4
multiboot /boot/grub2/i386-pc/core.img
}

Povšimněte se, že záznam spouštěného oddílu není použit GRUBem2, může být použit GRUBem, i když oba jsou v systému nainstalovány, umožňující řetězového nahrávání do GRUB a multibootu do GRUB2 z dvou samostatných menu. Užitečný záložní zavaděč!

Instalace Mageii vedle distribuce na základě GRUB2

 • Instalace Mageii vedle distribuce založena na GRUB2 (tak jako Debian nebo Ubuntu) není podporováno. S výchozím nastavením GRUBu již nebudete moci zavést do svého distra založené na GRUB2. Chcete-li přidat systém do GRUBu Mageii, postupujte podle následujících pokynů: en: Bootloader expert use.

Spuštění Mageii se nezdaří z dual-bootu systému GRUB2

 • Zde je chyba v nástroji na zjištění informací o systému použitý ve většině distribucí založených na GRUB2, která způsobí vygenerování vadného boot menu z GRUB2 pro Mageii. Chyba je opravena ve verzi os-prober-1.53, ale ta byla vydána 8.května 2012 a proto stále ovlivňuje systémy s GRUBem2. K dispozici je na en: fóru Mageii více informací o nápravě tohoto problému. Fungovat to bude s řádkem initrd /boot/initrd.img v GRUB2.

Minimální instalace

 • Pokud je třeba minimální instalace GRUB2 může být nainstalován takto: urpmi grub2 –no-suggests, kde se vynechá nástroj na zjištění informací a grub2-mageia-theme, GRUB2 bude jen v textovém menu bez žádného výpisu jiných systémů. Nástroj na zjištění informací může být nainstalován později, stejně tak i balíček grub2-mageia-theme - stačí dle své vůle nainstalovat nebo odinstalovat a efekt bude vidět při dalším spuštění.

Nabídka Opustit v KDE

 • Chcete-li použít volby KDE OpustitRestartovat (kliknutím na žlutou ikonu - nikoliv text) přes GRUB2, je třeba změnit /etc/default/grub, aby zahrnovalo: GRUB_DEFAULT=saved. Po editaci /etc/default/grub spusťte update-grub.

Také musí být vybrán GRUB2 v Nastavení systémuAdministrace systémuPřihlašovací obrazovka → záložka VypnutíSprávce spuštění

NetworkManager

 • Pokud nainstalujete NetworkManager, jeho služba nebude automaticky spuštěna během spouštění systému. K aktivaci použijte v terminálu pod rootem příkaz: systemctl enable NetworkManager.service

CUPS / filtry ghostscript

 • en: Bug#11684 Pro některé uživatele je problém s některými CUPS/ghostscript filtry bránící tiskárnu před tiskovými úlohy.

Aktualizace, která tento problém vyřeší, je k dispozici od 25.2.2014. Jedná se o:

pro 32bit - i586 pro 64bit - x86_64
cups-filters-1.0.41-3.1.mga4.i586cups-filters-1.0.41-3.1.mga4.x86_64
libcups-filters-devel-1.0.41-3.1.mga4.i586lib64cups-filters-devel-1.0.41-3.1.mga4.x86_64
libcups-filters1-1.0.41-3.1.mga4.i586lib64cups-filters1-1.0.41-3.1.mga4.x86_64

Internacionalizace

 • en: Bug#8731 jelikož immodules.cache chybí, Firefox a mnoho GTK2 aplikací nemohou použít vstupní metody, např. ibus, scim, fcitx, atd.
  • nebo spusťte následující příkaz v konzoli pod rootem:
   Konzole
   gtk-query-immodules-2.0 --update-cache
   gtk-query-immodules-3.0 --update-cache
 • v ibus výchozí klávesová zkratka pro přepnutí vstupní metody byla změněna z CTRL+Mezerník na Super+Mezerník. Není to chyba, ale liší se to od zvyků většiny uživatelů přecházejících z operačního systému Windows a předchozích verzích většiny linuxových distribucí.

KDE

Apper

 • en: Bug#12481 Aplikace apper informuje uživatele o změnách, ale nedokáže provést aktualizaci.
  ŘEŠENÍ: zakázat apper, jako root:

Konzole

sed -i 's/X-KDE-Kded-autoload=true/X-KDE-Kded-autoload=false/' /usr/share/kde4/services/kded/apperd.desktop

Místo toho použijte mgaapplet Mageii. Tento problém řeší aktualizace dostupná již od 6.2.2014.

Výchozí velikost ikon panelu je příliš velká

 • Výchozí velikost ikon pro panel s ikonami je aktuálně nastavena na 256px (pixelů). Při přidávání appletu do panelu může mít za následek zobrazení velmi širokých ikon v ovládacím panelu. Toto bylo zjištěno u appletu správa sítě (plasma-applet-nm), také u nových verzí spouštěče Homerun a appletů Složka.
  Řešením je: Nastavení systémuVzhled aplikacíIkonyPokročiléPanel → upravte velikost (např. na 32) a následně se odhlaste/přihlaste.

Pro více informací viz. fórum en:https://forums.mageia.org/en/viewtopic.php?f=7&t=6862 a en:https://forums.mageia.org/en/viewtopic.php?f=7&t=6892

KMail nefunguje nebo jde pomalu

 • Pro více informací nahlédněte na českém fóru Mageii cs: Msg#4883

Spouštěč (widget) menu SimpleWelcome se zobrazí za oknem aplikace

Řešením je: Nastavení systémuChování oken → opět Chování okenPrevence ztráty zaměření: ŽádnáPoužít

GNOME

 • NetworkManager nespravuje zařízení ve výchozí instalaci GNOME

Jakožto NetworkManager není výchozí správce síťových zařízení v Mageii, tak to může být matoucí při výchozí instalaci GNOME. Aplikace net_applet, výchozí nástroj Mageii, je sotva vidět (ve starších panelech systray byl v pravém dolním rohu) a NetworkManager je přímo přítomen.
Pokud chcete použít NetworkManager, vypněte autostart (přes pravý klik) ukončete net_applet a předejte kontrolu nad svým rozhraním NetworkManageru, v konzoli jako root:

Konzole

 sed -i s/NM_CONTROLLED=no/NM_CONTROLLED=yes/ /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-wlan0
 • en: Bug#10970 U Live verzí automatické uzamknutí obrazovky GNOME bylo ve výchozím nastavení vypnuto, protože ne vždy se správně odemknulo bez nutnosti přepnutí do terminálu a opět zpět do GUI režimu.
  Chcete-li znovu povolit, otevřete terminál a spusťte příkaz:gsettings set org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled true nebo GNOME NastaveníSoukromíUzamknout
 • Nefunguje lokalizace v GNOME Live sezení přes LiveDVD. Ať už zvolíte jakýkoli jazyk při startu, je použito jen anglické UI na ploše. Lokalizace funguje normálně po instalaci na hard disk.
 • gnome-tweak-tool (označeno číslem 8 na obrázku , který je nezbytný ke správě plochy, nebyl nainstalován.
  Musíte jej doinstalovat a následně se objeví ve vašich aktivit.

Gparted

HP-GUI

 • en: Bug#11294 Proces applet.py nebo hp-systray, které zodpovídají za applet HP-GUI, velmi zatěžují CPU. Problém souvisí s nvidia proprietárními ovladači.
  Potíže obejdete odinstalací balíčku hp-gui.

  Tento problém řeší aktualizace dostupná již od 26.2.2014

Přečtěte si také komentář na českém fóru Mageii, kde náš uživatel podává hlášení po zkušenostech s tímto problémem.

MATE

 • en: Bug#12463 Při prvním spuštění se mohou uživatelé setkat s vícenásobnou instancí caja. Problém se stane jen jednou a v současné době neexistuje žádná záplata. Viz. en:Related Mate Github issue
 • Vzhledem k nekompatibilitě Bluez5, balíčky mate-bluetooth a mate-file-manager-sendto-bluetooth nebudou fungovat, jak bylo zamýšleno, a plánování bylo upuštěno do doby opravy vydání z upstreamu. Viz. en: Related Mate Github issue
 • mate-file-manager (caja), mate-document-viewer (atril) a mate-text-editor (pluma) ukládají nastavení uživatele do složky ~/.config/mate/. Uživatelé by měli migrovat své nastavení pro tyto aplikace ručně. Nebo použijte níže uvedený příkaz:

Konzole

mv ~/.config/{caja,pluma,atril} ~/.config/mate/
 • Povšimněte si, že není žádná ikona hlasitosti v systray, i když zvuk funguje. Balíčky mate-media nebyly totiž ze základu nainstalovány. Měli byste nainstalovat buď mate-media-pulse (PulseAudio backend) nebo mate-media-gstreamer (Gstreamer backend), aby applet hlasitosti fungoval.
 • Některé aplikace prostředí MATE, např. mate-screenshot, jsou poskytnuty v balíčku mate-utils, tak jako kdysi provedl Mandrake/Mandriva s gnome-utils. Prosíme, nainstalujte si balíček mate-utils k přístupu těchto aplikací pro MATE.

ModemManager spamování logů

NetworkManager se snaží pravidelně pingnout modem a na to následně se pokusí použít ModemManager. Jelikož nemůže povolit službu a ve výchozím nastavení je vypnuto, budou v logech každé dvě minuty tyto zprávy:

Konzole

 dbus[956]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.ModemManager1' unit='dbus-org.freedesktop.ModemManager1.service'
 dbus[956]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.ModemManager1.service': Unit dbus-org.freedesktop.ModemManager1.service failed to load: No such file or directory.


Řešením je zapnutí služby ModemManageru, i když nemáte modem, i tak by se zprávy zapisovaly do logů. Můžete tak provést prostřednictvím:

Konzole

systemctl enable ModemManager
ln -s '/usr/lib/systemd/system/ModemManager.service' '/etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.ModemManager1.service'
ln -s '/usr/lib/systemd/system/ModemManager.service' '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ModemManager.service'

Poznámka: Text zobrazený v posledních dvou řádcích je JEN výstup ze systemd. Tento problém řeší aktualizace dostupná již od 11.2.2014

LibreOffice

 • en: Bug#11996 LibreOffice Calc zamrazí prostředí KDE během přesouvání buňky. Problém je způsoben balíčkem libreoffice-kde. Řešením je odstranění toho balíčku například příkazem pod rootem: urpme libreoffice-kde

LXDE

Nástroje Mageii

 • en: Bug#11378 Msec-GUI významně zatěžuje CPU, viz. proces msecgui.py

kompozer (a také bluegriffon)

 • en: Bug#12734 kompozer a bluegriffon havaruje, pokud je použit motiv oxygen-gtk v prostředí KDE.

1. Řešení je spuštění aplikace tak jako Viz. Bug#12734#c8, například:

OXYGEN_APPLICATION_NAME_OVERRIDE=xulrunner kompozer
OXYGEN_APPLICATION_NAME_OVERRIDE=xulrunner bluegriffon

2. Řešení je vybrat jiný motiv. Viz. Bug#12734#c6, například:

 • instalací balíčku kde-gtk-config,
 • Nastavení systémuObecný vzhled a chováníVzhled aplikacíGTKVyberte motiv GTK2 → vyberte jiný motiv, například Nodoka

Hosté pod KVM

 • Bug#14607 Použití grafické karty model QXL pro virtuální stroj KVM může způsobit pád hosta v Mageii 4 během přepínání virtálních terminálů. Řešení je vypnout kernel-mode-setting (KMS) u hosta a to vložením parametru modeset=0 do qxl modulu kernelu. Toho lze dosáhnout takto, jako root:
# echo 'options qxl modeset=0' >> /etc/modprobe.d/qxl-no-kms.conf

a pak opět vytvořit initrd s drakcut (opět jako root):

dracut --force

Po restartu by se již host měl přepínat mezi virtálními terminály bez pádu.

Problémy hardwaru

Detekce síťové tiskárny přes system-config-printer

 • en: Bug#12137 a en: Bug#12781 Mageia backend pro detekci síťových tiskáren je nefunkční, tudíž je nelze nalést pomocí vyhledávání. Navíc může způsobit nezdařilý tisk, i když nepoužijete síťovou tiskárnu. Ve zdrojích core/updates_testing je dostupný kandidát na aktualizaci, system-config-printer-1.4.3-1.1.mga4
  Problém vyřešen aktualizací dostupnou od 15.9.2014

Proprietární ovladače nvidia

 • Zde mohou být problémy počínaje programy s proprietárními ovladači nvidia, vše je zapříčiněno knihovnou, která nesprávně zachází s prázdným souborem /etc/pkcs11/pkcs11.conf. Pokud je po instalaci tento soubor prázdný, pak prosíme, odstraňte jej pod rootem jako:

Konzole

 rm -f /etc/pkcs11/pkcs11.conf

Nejnápadněji ovlivněné aplikace jsou Akonadi, claws-mail, kdenlive, kwrite, digikam, kdevelop, XBMC a xscanimage - pro celý seznam nahlédněte prosím na en: [TRACKER]Bug#11378.

Ponecháno pouze jako informační:
Poté výše uvedené programy by se měly spustit opět normálně, níže uvedené řešení by nemělo být znovu nutné.

V součastné době potvrzujeme problém se všemi reportéry chyb a nade všemi postiženými ovladači nvidie a pracujeme na opravnou aktualizaci.

V současné době existují dvě známé řešení pro postižené aplikace: Spuštění je přes předřazený:

Konzole

strace

nebo např. v případě spuštění XBMC:

Konzole

strace -f xbmc

nebo vyzkoušejte přejít na svobodný ovladač nouveau, který neprojevuje tuto chybu.

cs: Msg#4878 Pro více informací také nahlédněte na české fórum Mageii, kde je popsán tento problém s otevřením KWrite v Dolphinu.

Tento problém řeší aktualizace dostupná již od 15.2.2014, ta zahrnuje:

pro 32bit - i586 pro 64bit - x86_64
p11-kit-0.20.1-3.3.mga4.i586.rpmp11-kit-trust-0.20.1-3.3.mga4.i586.rpm
libp11-kit0-0.20.1-3.3.mga4.i586.rpmlibp11-kit-devel-0.20.1-3.3.mga4.i586.rpm
p11-kit-0.20.1-3.3.mga4.x86_64.rpmp11-kit-trust-0.20.1-3.3.mga4.x86_64.rpm
lib64p11-kit0-0.20.1-3.3.mga4.x86_64.rpmlib64p11-kit-devel-0.20.1-3.3.mga4.x86_64.rpm

ATI Radeon HD 2000/3000/4000

 • Firma AMD ukončila podporu Radeon HD 2000/3000/4000 v jejich ovladači Catalyst.
  Nicméně, svoboný ovladač radeon by měl fungovat perfektně pro tento hardware.

Wifi Broadcom

 • Počínaje Mageii 3 jsme přešli na svobodné ovladače pro všechny známé wifi karty namísto proprietárního ovladače Broadcom wl. Nicméně pro některé uživatele svobodné ovladače nefungují dobře (nebo vůbec), v tomto případě lze povolit zdroje Nonfree a nainstalovat balíček broadcom-wl-kernel-$flavour-latest (nahraďte $flavour podle shody názvu vašeho kernelu). Potřebné ovladače jsou k dispozici i na DVD a LiveDVD (LiveCD neobsahuje českou lokalizaci).

Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express)

Pokud instalujete Mageiu 4 s GNOME, Cinnamon, KDE4 na ASUS EEE-PC označen jako 1001PXD, modul ath9k se havaruje při připojení na jakoukoliv wifi síť, která je zabezpečena heslem. Zde je o tom bugreport en: Bug#14280


- Překlad originálu a úpravy z https://wiki.mageia.org/en/Mageia_4_Errata

4/errata.txt · Poslední úprava: 2016/03/27 15:38 autor: yullaw