Mageia CZ&SK wiki

Wiki pro Oficiální české a slovenské stránky komunitní linuxové distribuce Mageia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


system:kernel_a_grub

Představení

1)Možnosti kernelu (nazváno také parametry kernelu(jádra)) slouží k doplnění informací kernelu o hardwarovém nastavení, které kernel nebude moci sám určit, zabránit či přepsat hodnoty, které by jinak detekoval.

Tyto možnosti lze dočasně uvést před spuštěním systému (zahájení relace nebo instalace), vydrží až do příštího restartu, a nebo pak trvale konfigurací zavaděče (GRUB Legacy nebo GRUB2). Zvláště se doporučuje prvně vyzkoušet spouštěcí volby jádra, což je obvykle dobré pro dočasné testování. Poté, co jste zjistili, že přidáním parametru má požadovaný účinek, pak jej můžete přidat trvale. Pokyny pro obě metody jsou uvedeny níže.

Spouštěcí volby kernelu jsou textové řetězce:

 • citlivé na velká a malá písmena
 • někdy jen jednoduché slovo (např. „splash“ nebo „noapic“)
 • často obsahují „=“ s nejrůznějšími hodnotami (např. „acpi_backlight=vendor“)
 • někdy obsahují interpunkci (např. „i8042.noloop“)

Upozornění!
Vždy zadávejte parametry jádra přesně tak, jak je doporučeno. Případné chyby v hláskování, formátu nebo neplatné hodnoty nebudou mít za následek eventuálních chybových zpráv, nebudou mít žádný efekt.

Všechny dostupné parametry kernelu jsou zde: https://www.kernel.org/doc/Documentation/kernel-parameters.txt

Hlavní dostupné parametry

Parametr:Vliv na:Poznámky:
vga=xxx Nastavení rozlišení xxx framebufferu v režimu VESANapř. vga=768 . Viz. [en]Linux video mode numbers pro další hodnoty.
acpi=off
nebo
noacpi
Parametr kompletně zakáže systém ACPI (Advanced Configuration and Power Interface). To může být velmi užitečné, například, pokud váš počítač nepodporuje ACPI nebo pokud si myslíte, že implementace ACPI způsobuje různé problémy (například náhodné restarty nebo systémové zadrhnutí).ACPI je standard pro řízení spotřeby. Může šetřit energii zastavením nevyužitých zařízení, jenž tato metoda byla použita ještě před APM.
apm=off
nebo
noapm
Vypnutí APM(Advanced Power Management)
acpi=forceAktivuje systém ACPI, i když BIOS vašeho počítače je starší než r.2000. Parametr přepisuje acpi=off a může být také použit na současném hardwaru, pokud podpora ACPI aktivní navzdory apm=off
pci=noacpi
nebo
acpi=noirq
Vypíná směrování PCI IRQ
pci=acpiAktivuje směrování PCI IRQ
acpi_irq_balancePro ACPI je umožněno použít přerušení PIC, aby se minimalizovalo společného využití IRQ
acpi_irq_nobalancePro ACPI není umožněno použít přerušení PIC
acpi=oldbootVypíná systém ACPI skoro celé. Budou použity pouze komponenty potřebné pro zavádění systému.
acpi=htVypne systém ACPI téměř úplně; budou použity pouze komponenty potřebné pro technologii Hyper-threading
acpi.power_nocheck=1
nebo
acpi_osi=Linux
Deaktivuje kontrolu stavu napájení. Druhá možnost mění seznam podporovaných řetězců rozhraní OS (změní kompatibilitu OS zápisem do BIOSu). Nezbytný na některých poškozených BIOSech, aby fungovalo řízení teplot/ventilátoru
noapicVypnutí APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller)K dispozici jsou dvě složky v systému Intel APIC, Local APIC (LAPIC) a I/O APIC. Tenhle směřuje přerušení, které získává z periferních sběrnic do jednoho nebo více APIC, které jsou v procesoru. Je to opravdu užitečné pro systémy s více procesory. Některé počítače mají problémy se systémem APIC, který může způsobit zamrznutí nebo nesprávnou detekci zařízení (chybová zpráva „spurious 8259A interrupt: IRQ7“). V tomto případě vypněte APIC a/nebo Local APIC.
irqpollZmění způsob, jakým jádro přebírá volání přerušení (nastavit na dotazování). Může být užitečné v případě problémů s přerušením hardwaru.
rdblacklist=(název ovladače)Zabrání použití ovladače pro X Window SystemZde je kombinace, která funguje pro nastavení dvojitých GPU (Intel + nVidia Optimus): rdblacklist=nouveau rdblacklist=nvidia xdriver=intel
xdriver=(název ovladače)Pokusí se vynutit použití daného řidiče.Např. xdriver=nouveau (open source pro GPU nVidia). Další ovladače: intel, nvidia (proprietární ovladač pro GPU nVidia), fglrx (proprietární ovladač pro GPU ATI/AMD), radeon (open source ovladač pro GPU ATI/AMD).
xdriver=vesa:použít implementaci VESA BIOSu. Pod UEFI není žádná VESA, namísto toho je EFIFB.
mem=xxxMNastavit dostupnou paměť na xxxMBNapř. mem=256M by specifikovalo 256MB RAM.
systemd.unit=multi-user.targetPro ThinkPad R50e k dosažení fungujícího Live DE, pokud zavádění zamrzne a zobrazí se černá obrazovkaMůže platit také pro GPU Intel915
init=/bin/shOtevře shell pod rootem ke správcovským úkonůmNapř. změna ztraceného hesla uživatele root příkazem passwd.
init=/sbin/init/Vypnout Plymouth
Odstraněním splash=silent
nebo
splash a quiet argumentů v případě, že se objeví.
Zavádění s komentářem

Jak změnit volby jádra

GRUB Legacy je základní zavaděč Mageie, i když podporuje také GRUB2, který možná preferujete. Již od verze Mageia 4, pokud používáte systém EFI, pak základním zavaděčem je GRUB2. Chcete-li přidat více parametrů oddělených mezerou, nepřidávejte mezeru před nebo za znaky = nebo interpunkční znaménka v samotných parametrech.

GRUB používá rozložení klávesnice UK, zejména klávesnici QWERTY, kde znak = je přes klávesu ´ a / klávesou . Pozn.:Platí, pokud jste nestiskli klávesu F2 pro výběr jazyka.

Dočasné volby pro instalátor

Se zavaděčem GRUB Legacy

 • Spusťte médium, ze kterého chcete nainstalovat systém Mageia. Jakmile se zobrazí nabídka „GNU GRUB“, stejně jako níže (Mageia 4):

 • Stiskněte klávesu F2 pro výběr jazyka (Česky nebo Slovensky) a pak stiskněte F6, vyberte Výchozí. Režim editace bude vypadat následovně:

 • Použijte kursorové šipky k posunu kursoru na konec řádku, který je pojmenován Parametry startu, stiskněte mezerník SPACE k přidání mezery (po parametru install), následně pečlivě zadejte spouštěcí parametr(y) jádra, které jsou potřeba zadat a stiskněte ENTER.

Se zavaděčem GRUB2 pod UEFI

 • Spusťte médium, ze kterého chcete nainstalovat systém Mageia. Jakmile se zobrazí nabídka „GNU GRUB“, stejně jako níže (Mageia 5):

 • Vyberte Start Mageia 5 Install a stiskněte E k přechodu do módu editace. Mód editace bude vypadat následovně:

 • Kursorovou klávesou dolů přejděte na řádek se slovem linux, pak klávesou End k posunu kursoru na konec řádku, je to znázorněno v červeném kolečku obrázku výše. Obvykle bude za slovem quiet nebo noiswmd.
 • Stiskněte mezerník SPACE k přidání mezery (za quiet nebo noiswmd), následně pečlivě zadejte spouštěcí parametr(y) jádra, které jsou potřeba zadat a stiskněte ENTER.
 • Klávesou Esc odejdete z módu editace bez uložení změn a nebo Ctrl+X či F10 ke spuštění s novým seznamem parametrů jádra.

Dočasné volby zavaděče

Se zavaděčem GRUB Legacy

 • Toto je výchozí zavaděč. Spusťte počítač obvyklým způsobem. Jakmile se zobrazí nabídka „GNU GRUB“, stejně jako níže (Mageia 4):

 • Klávesami vyberte aktuální kernel, pokud není vybrán automaticky (nastavení v Mageia Ovládací centrumZavádění). Stiskněte F3, vyberte Výchozí a stiskněte Enter. Režim editace bude vypadat následovně:

 • Použijte kursorové šipky k posunu kursoru na konec řádku, který je pojmenován Parametry startu, stiskněte mezerník SPACE k přidání mezery (po parametru vga=788), následně pečlivě zadejte spouštěcí parametr(y) jádra, které jsou potřeba zadat a stiskněte ENTER. Na obrázku výše jsou přidány parametry init=/bin/sh.

Upozornění!
Pokud máte v počítači více nainstalovaných zavaděčů, nastavte volby až v posledním zavaděči (v předchozích zavaděčích bude řádek Parametry startu prázdný)

Se zavaděčem GRUB2 pod UEFI

 • Spusťte počítač obvyklým způsobem a jakmile se zobrazí nabídka „GNU GRUB“, stejně jako níže (Mageia 5):

 • Vyberte požadovaný kernel a pak klávesou E přejděte do režimu editace. Bude vypadat podobně jako:

 • Kursorovou klávesou dolů přejděte na řádek se slovem linux, pak klávesou End k posunu kursoru na konec řádku, je to znázorněno v červeném kolečku obrázku výše. Obvykle bude za slovem splash quiet nebo noiswmd.
 • Stiskněte mezerník SPACE k přidání mezery (za quiet nebo noiswmd), následně pečlivě zadejte spouštěcí parametr(y) jádra, které jsou potřeba zadat a stiskněte ENTER.
 • Klávesou Esc odejdete z módu editace bez uložení změn a nebo Ctrl+X či F10 ke spuštění s novým seznamem parametrů jádra.

Jak trvale změnit volby jádra

Se zavaděčem GRUB Legacy

 • Přihlaste se do systému a spusťte konzoli.
 • V konzoli v příkazovém řádku $ vložte příkaz su -, stiskněte Enter a napište heslo pro oprávnění roota.
 • Pak stiskněte Enter:

Konzole

# kwrite /boot/grub/menu.lst

kwrite můžete nahradit jakýmkoliv jiným oblíbeným textovým editorem.

 • Najděte kernel, u kterého chcete přidat parametr(y) a posuňte kursor na konec řádku začínající kernel… až za vga=788, viz. v červeném kolečku na obrázku níže, pak stiskněte mezerník SPACE k přidání mezery, následně pečlivě zadejte spouštěcí parametr(y) jádra, které jsou potřeba zadat.

 • Uložte změny a ukončete editor kwrite.

Se zavaděčem GRUB2 pod UEFI

 • Stejně tak, jako výše, otevřte soubor v /etc/default/grub přes kwrite nebo jiný textový editor.
 • Najděte řádek s GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=„ splash quiet resume…..“ a přesuňte kursor na konec řádku, viz. v červeném kolečku na obrázku níže, následně pečlivě zadejte spouštěcí parametr(y) jádra, které jsou potřeba zadat.

 • Uložte změny a ukončete editor kwrite.
 • V příkazovém řádku zadejte příkaz update-grub (nebo update-grub2, což dělá to samé) pro vytvoření nové konfigurace.
system/kernel_a_grub.txt · Poslední úprava: 2016/03/27 13:39 autor: yullaw