Mageia CZ&SK wiki

Wiki pro Oficiální české a slovenské stránky komunitní linuxové distribuce Mageia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


system:prikazovy_radek:zalohovani

Zálohování

dump

dump -0aj -f /tmp/home0.bak /home - vytvoří zálohu adresáře /home
dump -1aj -f /tmp/home0.bak /home - vytvoří inkrementální zálohu adresáře /home

restore

restore -if /tmp/home0.bak - interaktivně obnoví zálohu

cp

find /home/user1 -name '*.txt' | xargs cp -av --target-directory=/home/backup/ --parents - nalezne a zkopíruje všechny soubory s příponou .txt z jednoho adresáře do druhého
cd / && cp -avx /bin /boot /dev /etc /home /lib /lost+found /mnt /root /sbin /tmp /usr /var /backup - zkopíruje uvedené adresáře do adresáře /backup. Zachová přitom atributy (-a), průběh kopírování se zobrazuje do konzole (-v) a nekopíruje soubory, na které ukazují symbolické linky (-x)
cd / && echo cp -avx `/bin/ls -1Ab | egrep -v "^backup$|^proc$"` /backup | sh - zkopíruje všechny adresáře a soubory mimo /backup a /proc do adresáře /backup

rsync

rsync -rogpav --delete /home /tmp - synchronizace mezi adresáři
rsync -rogpav -e ssh --delete /home ip_address:/tmp - rsync přes SSH tunel
rsync -az -e ssh --delete ip_addr:/home/public /home/local - synchronizuje vzdálený adresář s lokálním přes SSH s využitím komprese
rsync -az -e ssh --delete /home/local ip_addr:/home/public - synchronizuje lokální adresář se vzdáleným přes SSH s využitím komprese

dd

dd bs=1M if=/dev/hda | gzip | ssh user@ip_addr 'dd of=hda.gz' - zazálohuje přes SSH lokální disk na vzdáleném stroji
dd if=/dev/sda of=/tmp/file1 - zazálohuje obsah disku do souboru
dd if=/dev/hda of=/dev/fd0 bs=512 count=1 - zkopíruje MBR (Master Boot Record) na disketu
dd if=/dev/fd0 of=/dev/hda bs=512 count=1 - obnoví MBR ze zálohy uložené na disketě

tar

tar -Puf backup.tar /home/user - vytvoří inkrementální zálohu adresáře /home/user
( cd /tmp/local/ && tar c . ) | ssh -C user@ip_addr 'cd /home/share/ && tar x -p' - zkopíruje přes SSH obsah adresáře do vzdáleného adresáře
( tar c /home ) | ssh -C user@ip_addr 'cd /home/backup-home && tar x -p' - zkopíruje přes SSH lokální adresář do vzdáleného adresáře
tar cf - . | (cd /tmp/backup ; tar xf - ) - lokální kopírování se zachováním povolení a odkazy z adresáře do druhého
find /var/log -name '*.log' | tar cv --files-from=- | bzip2 > log.tar.bz2 - nalezne všechny soubory s příponou .log a vytvoří z nich archiv bzip2
cd /home/karel && tar cf /home/karel/backup/zaloha_dokumenty.tar Dokumenty - přejde do adresáře karel, výsledný tar-soubor bude /home/karel/backup/zaloha_dokumenty.tar, zálohuje se adresář Dokumenty umístěný v adresáři /home/karel
tar cf /home/karel/backup/zaloha_dokumenty.tar /home/karel/Dokumenty - výsledný tar-soubor bude /home/karel/backup/zaloha_dokumenty.tar, zálohuje se adresář /home/karel/Dokumenty
tar -C /home/karel -cf /home/karel/backup/zaloha_dokumenty.tar Dokumenty - výsledný tar-soubor bude /home/karel/backup/zaloha_dokumenty.tar, přejde do adresáře karel (tar C), zálohuje se adresář Dokumenty umístěný v adresáři /home/karel

Přeloženo a další příkazy naleznete: http://www.linuxguide.it/command_line/linux_commands_en.html

system/prikazovy_radek/zalohovani.txt · Poslední úprava: 2014/10/25 13:14 autor: 127.0.0.1